Kim jest Barbara Dziobek


Kim jest Barbara Dziobek?

Tworzenie jest czymś naturalnym i każdy jest do niego zdolny. Wszyscy możemy być beztroscy i twórczy jak dzieci - wystarczy odkryć swój potencjał. Moją podstawową pasją jest rozwój...

Jestem pomysłodawczynią i założycielką Małopolskiego Instytutu Rozwoju Rodziców oraz członkiem Rady Fundacji Wspierającej Prawidłowy Rozwój Dzieci i Młodzieży „Rośnij Zdrowo”. Pedagogiem, Mamą, Super-nianią z zamiłowania, trenerem i coachem, autorką artykułów dla rodziców na temat rozwijania inteligencji emocjonalnej u dorosłych i dzieci (zobacz na www.superkid.pl), artykułów na temat wychowania, radzenia sobie z emocjami, agresji u dzieci, budowania porozumienia między rodzicami a dziećmi, jak również scenariuszy warsztatów...


Studiowałam w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum, kierunek: Instytut Kultury i Religii, ukończyłam Szkołę Consellingu Gestalt - stopień I, posiadam Certyfikat I Stopnia z Racjonalnej Terapii Zachowania.

Ukończyłam Szkolenia na temat: "Wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej (trzeciego sektora), a w szczególności usług na rzecz społeczności lokalnych, oraz poprawa jakości miejsc pracy"; "Praktyczne aspekty organizacji szkoleń skierowanych do osób przebywających na urlopach wychowawczych"; Pozyskiwanie funduszy dla organizacji pozarządowych; Zarządzanie projektami; Prawo i finanse w organizacjach pozarządowych; PR w organizacji pozarządowej.

Współpracowałam ze Stowarzyszeniem WIOSNA, jako lider podczas akcji Świąteczna Paczka oraz z Festiwalem Rozwojowo-Rozrywkowym dla Kobiet PROGRESSteron prowadząc warsztaty rozwoju osobistego na temat skutecznej komunikacji w rodzinie oraz bajki terapeutycznej.

W "Ogródku dla Matki i Dziecka" w Łagiewnikach prowadziłam wykłady i pogadanki na temat radzenia sobie z agresją, złością u dzieci i rodziców oraz  cykl bezpłatnych warsztatów dla rodziców pt. "Kiedy Mały lub Duży czuje złość”. Współorganizowałam spotkania przyjaciół i miłośników dobrych porodów, a także spotkania z udziałem psychologa m.in. na temat adaptacji dziecka do przedszkola. Współpracuję z innymi miejscami stworzonymi dla rodziców i dzieci w Krakowie i Warszawie.

W mediach:
- Artykuł w Gazecie Wyborczej nr 272.5882 z dnia 21.11.2008, pt. "Kiedy mały lub duży czuje złość";
- Zaproszenie do Radia Kraków: Audycja "O złości";
- Wywiad na portalu dla dzieci i rodziców SuperKid.pl, pt. "Uratowała mnie wrażliwość".

Prywatnie twórczość jest dla mnie metodą rozwoju świadomości i kobiecości. Piszę wiersze, maluję, uwielbiam tańce w kręgu i 5rtm, wędrówki górskie, jazdę na nartach, kuchnię Pięciu Przemian i jogę. Od trzech lat interesuję się tybetańską terapią uspokajającą, jaką jest malowanie mandali. Chciałabym się z Wami podzielić wszystkim tym, co poznałam i miało na mnie zbawienny wpływ. :)